Luật NTV mong muốn góp một phần sức lực của mình nhằm cải thiện môi trường kinh doanh ở Việt Nam ngày càng ĐÚNG LUẬT, AN TOÀNCHUYÊN NGHIỆP hơn.

Thành lập công ty mất bao lâu?

Luật NTV xin giải đáp như sau: Nếu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, sau 3 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, doanh nghiệp sẽ được cấp giấy chứng nhận ĐKKD.