Luật NTV mong muốn góp một phần sức lực của mình nhằm cải thiện môi trường kinh doanh ở Việt Nam ngày càng ĐÚNG LUẬT, AN TOÀNCHUYÊN NGHIỆP hơn.

TP HCM đặt mục tiêu đến năm 2020 có 500.000 doanh nghiệp hoàn toàn không viển vông
ĐINH LA THĂNG
Bí thư TP.HCM

Thành lập công ty cần hợp đồng thuê nhà?

Luật NTV xin giải đáp như sau: Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp không cần hợp đồng thuê nhà. Tuy nhiên, khi làm thủ tục khai thuế ban đầu, khách hàng cần cung cấp hợp đồng thuê nhà.