Luật NTV mong muốn góp một phần sức lực của mình nhằm cải thiện môi trường kinh doanh ở Việt Nam ngày càng ĐÚNG LUẬT, AN TOÀNCHUYÊN NGHIỆP hơn.

TP HCM đặt mục tiêu đến năm 2020 có 500.000 doanh nghiệp hoàn toàn không viển vông
ĐINH LA THĂNG
Bí thư TP.HCM

Doanh nghiệp phải đóng các loại thuế nào?

Công ty Luật NTV xin giải đáp như sau: Thông thường doanh nghiệp phải đóng các loại thuế sau: thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp.