Doanh nghiệp phải đóng các loại thuế nào?

Công ty Luật NTV xin giải đáp như sau: Thông thường doanh nghiệp phải đóng các loại thuế sau: thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp.