Luật NTV mong muốn góp một phần sức lực của mình nhằm cải thiện môi trường kinh doanh ở Việt Nam ngày càng ĐÚNG LUẬT, AN TOÀNCHUYÊN NGHIỆP hơn.

Doanh nghiệp phải đóng các loại thuế nào?

Công ty Luật NTV xin giải đáp như sau: Thông thường doanh nghiệp phải đóng các loại thuế sau: thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp.