Luật NTV mong muốn góp một phần sức lực của mình nhằm cải thiện môi trường kinh doanh ở Việt Nam ngày càng ĐÚNG LUẬT, AN TOÀNCHUYÊN NGHIỆP hơn.

TP HCM đặt mục tiêu đến năm 2020 có 500.000 doanh nghiệp hoàn toàn không viển vông
ĐINH LA THĂNG
Bí thư TP.HCM

Регистрация

Email: 
svitsveta2000@yandex.by
Người liên hệ: 
SvetlanaMuhVV
Số điện thoại: 
84479319927
Loại hình doanh nghiệp: 
Tên công ty: 
SvetlanaMuh
Địa chỉ công ty: 
Moscow