Luật NTV mong muốn góp một phần sức lực của mình nhằm cải thiện môi trường kinh doanh ở Việt Nam ngày càng ĐÚNG LUẬT, AN TOÀNCHUYÊN NGHIỆP hơn.

TP HCM đặt mục tiêu đến năm 2020 có 500.000 doanh nghiệp hoàn toàn không viển vông
ĐINH LA THĂNG
Bí thư TP.HCM

Nice Meeting

Email: 
petrhabron@yandex.ru
Người liên hệ: 
RogerImidoMS
Số điện thoại: 
86779576815
Loại hình doanh nghiệp: 
Tên công ty: 
RogerImido
Địa chỉ công ty: 
Aarschot