Ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện là nội dung rất phức tạp, được quy định ở nhiều văn bản khác nhau nên thường gây khó khăn cho doanh nghiệp khi có nhu cầu tìm hiểu. Do đó, các luật sư tại Luật NTV đã tổng hợp lại với mong muốn hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng của mình!

Nganh nghe kinh doanh co dieu kien

 

Ngành nghề

Giấy phép

Cơ quan cấp

1

Kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Bộ Tài chính

2

Kinh doanh dịch vụ làm thủ tục thuế

Giấy xác nhận đại lý thuế đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục thuế

Tổng cục thuế

3

Kinh doanh hàng miễn thuế

Giấy phép hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế

UBND tỉnh/thành phố có cửa khẩu quốc tế

4

Kinh doanh chứng khoán

Môi giới chứng khoán

Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

Ủy ban chứng khoán nhà nước

Tự doanh chứng khoán

Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

Ủy ban chứng khoán nhà nước

Bảo lãnh phát hành chứng khoán

Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

Ủy ban chứng khoán nhà nước

Tư vấn đầu tư chứng khoán

- Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán.

- Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

Ủy ban chứng khoán nhà nước

Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

Ủy ban chứng khoán nhà nước

Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán

Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

Ủy ban chứng khoán nhà nước

Kinh doanh chứng khoán phái sinh

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh (Tùy vào lĩnh vực kinh doanh chứng khoán)

Ủy ban chứng khoán nhà nước

5

Kinh doanh dịch vụ đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán của Trung tâm lưu ký chứng khoán/ Tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán niêm yết và các loại chứng khoán khác

Quyết định thành lập Sở giao dịch chứng khoán/Trung tâm Lưu ký Chứng khoán

Thủ tướng chính phủ

6

Kinh doanh bảo hiểm

Giấy phép thành lập và hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm

Bộ Tài chính

7

Kinh doanh tái bảo hiểm

Giấy phép thành lập và hoạt động doanh nghiệp tái bảo hiểm

Bộ Tài chính

8

Môi giới bảo hiểm

Giấy phép thành lập và hoạt động doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Bộ Tài chính

9

Đại lý bảo hiểm

Chứng chỉ đại lý bảo hiểm

Bộ Tài chính

10

Kinh doanh  dịch vụ đạo tạo đại lý bảo hiểm

Công văn chấp thuận

Bộ Tài chính

11

Kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

Bộ Tài chính

12

Kinh doanh xổ số

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số

Bộ Tài chính

13

Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài.

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện ANTT

- Bộ Tài chính

- Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

14

Kinh doanh dịch vụ đòi nợ

Giấy chứng nhận đủ điều kiện ANTT

Công an địa phương.

15

Kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ tín nhiệm

Bộ Tài chính

16

Kinh doanh casino

Giấy chứng nhận đủ điều kiện ANTT

Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

17

Sản xuất con dấu

Giấy chứng nhận đủ điều kiện ANTT

Công an địa phương

18

Kinh doanh công cụ hỗ trợ (bao gồm cả sửa chữa)

Giấy chứng nhận đủ điều kiện ANTT

Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

19

Kinh doanh các loại pháo

Kinh doanh các loại pháo thuộc lĩnh vực quốc phòng

Giấy chứng nhận đủ điều kiện ANTT sản xuất kinh doanh các loại pháo thuộc lĩnh vực an ninh quốc phòng

Bộ Quốc phòng

20

Kinh doanh dịch vụ cầm đồ

Giấy chứng nhận đủ điều kiện ANTT

Công an địa phương

21

Kinh doanh dịch vụ xoa bóp

Giấy chứng nhận đủ điều kiện ANTT

Công an địa phương

22

Kinh doanh thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên

Giấy chứng nhận đủ điều kiện ANTT

Công an địa phương

23

Kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Giấy chứng nhận đủ điều kiện ANTT

Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an địa phương

24

Kinh doanh quân trang, quân dụng cho lực lượng vũ trang, vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng cho quân sự, công an; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng

Giấy chứng nhận đủ điều kiện ANTT

Bộ Quốc phòng

25

Hoạt động dịch vụ của tổ chức trọng tài thương mại

Giấy phép thành lập trung tâm trọng tài thương mại

Bộ Tư pháp

26

Kinh doanh xăng dầu

Kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu

Giấy phép kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu

Bộ Công thương

Phân phối xăng dầu

Giấy xác nhận đủ điều kiện phân phối xăng dầu

Bộ Công thương

Tổng đại lý xăng dầu

Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý xăng dầu

- Bộ công thương

- Sở Công thương

Đại lý xăng dầu

Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý xăng dầu

Sở Công thương

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu

Giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

Sở Công thương

27

Sản xuất rượu

- Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

- Giấy phép sản xuất rượu thủ công

- Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

- Bộ Công thương.

- Sở Công Thương.

- Phòng Công thương/phòng Kinh tế.

- UBND cấp xã

28

Kinh doanh rượu

- Giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu.

- Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu.

- Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu.

- Bộ Công Thương;

- Sở Công Thương;

- Phòng Kinh tế, Phòng Công Thương thuộc UBND cấp huyện

29

Kinh doanh dịch vụ vận tải đường bộ

Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Sở Giao thông vận tải

30

Kinh doanh dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

31

Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Tổng cục du lịch

32

Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

33

Kinh doanh dịch vụ in

Giấy phép hoạt động ngàng in

Sở Thông tin và Truyền thông

34

Kinh doanh khách sạn

Quyết định công nhận hạng sao của cơ sở lưu trú du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

35

Bán hàng đa cấp

Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

Sở Công thương

36

Xuất khẩu gạo

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo

Bộ Công thương

37

Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh

Giấy chứng nhận mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa 

Bộ Công thương

38

Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt

Giấy chứng nhận mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa 

Bộ Công thương

39

Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa đã qua sử dụng

Giấy chứng nhận mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa 

Bộ Công thương

40

Sở giao dịch hàng hóa

Giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hóa

Bộ Công thương

41

Kinh doanh dịch vụ việc làm

Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

42

Kinh doanh dịch vụ đánh giá kỹ năng nghề

Giấy phép hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

43

Kinh doanh dịch vụ cho thuê lại lao động

Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

44

Kinh doanh dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện

Giấy phép hoạt động cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

45

Kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô

Giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô

Cục đăng kiểm Việt Nam

46

Kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

Giấy chứng nhận hoạt động kiểm đinh xe cơ giới

Cục đăng kiểm Việt Nam

47

Kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô

Giấy phép đào tạo lái xe ô tô

Sở Giao thông vận tải

48

Kinh doanh dịch vụ sát hạch lái xe

Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 1, 2, 3

- Bộ GTVT đối với loại 1, 2

- Sở GTVT đối với loại 3

49

Kinh doanh vận tải hàng không

kinh doanh vận chuyển hàng không.

Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không.

Bộ GTVT

kinh doanh hàng không chung

Giấy phép kinh doanh hàng không chung vì mục đích thương mại

Bộ GTVT

50

Kinh doanh cảng hàng không, sân bay

Giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, sân bay

Cục hàng không Việt Nam

51

Kinh doanh sản phẩm thuốc lá, nguyên liệu thuốc lá, máy móc thiết bị thuộc chuyên ngành thuốc lá

Trồng cây thuốc lá

Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

Sở Công thương

Mua bán nguyên liệu thuốc lá

Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

Sở Công thương

Chế biến nguyên liệu thuốc lá

Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá

Bộ công thương

Sản xuất sản phẩm thuốc lá

Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá

Bộ Công thương

Phân phối sản phẩm thuốc lá

Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá

Bộ công thương

Bán buôn sản phẩm thuốc lá

Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

Sở Công thương

Bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Phòng Công thương/phòng Kinh tế

52

Kinh doanh khoáng sản

Thăm dò khoáng sản

Giấy phép thăm dò khoáng sản

- Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- UBND cấp tỉnh

Khai thác khoáng sản

Giấy phép khai thác khoáng sản

Khai thác tận thu khoáng sản

Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

53

Kinh doanh dịch vụ bưu chính

Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính

- Sở Thông tin và Truyền thông.

- Bộ Thông tin và truyền thông

54

Kinh doanh dịch vụ viễn thông

Giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông

- Cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông

- Bộ Thông tin và Truyền thông

55

Kinh doanh dịch vụ phát hành xuất bản phẩm

Xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

Sở Thông tin và Truyền thông

56

Kinh doanh dịch vụ mạng xã hội

Giấy phép thiết lập mạng xã hội

Bộ Thông tin và Truyền thông

57

Kinh doanh trò chơi trên mạng

Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1

Bộ Thông tin và Truyền thông

Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4

Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử

58

Kinh doanh dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền

Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền

Bộ Thông tin và Truyền thông

59

Kinh doanh dịch vụ thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

- Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử

- Sở Thông tin và Truyền thông

60

Thành lập, hoạt động nhà xuất bản

Giấy phép thành lập nhà xuất bản

Bộ Thông tin và Truyền thông

             

(Đang tiếp tục cập nhật…)

Nếu bạn còn bất kỳ thắc gì về ngành nghề kinh doanh có điều kiện hay những nội dung về đăng ký doanh nghiệp, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí. Luật NTV luôn sẵn sàng hỗ trợ quý khách hàng 24/7!

Bài viết liên quan