Luật NTV mong muốn góp một phần sức lực của mình nhằm cải thiện môi trường kinh doanh ở Việt Nam ngày càng ĐÚNG LUẬT, AN TOÀNCHUYÊN NGHIỆP hơn.

TP HCM đặt mục tiêu đến năm 2020 có 500.000 doanh nghiệp hoàn toàn không viển vông
ĐINH LA THĂNG
Bí thư TP.HCM

Адвокат по уголовным делам - 067 392 07 61

Email: 
drondo124@yandex.ua
Người liên hệ: 
KievLawyerNA
Số điện thoại: 
85389796136
Loại hình doanh nghiệp: 
Tên công ty: 
KievLawyer
Địa chỉ công ty: 
Kiev